Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Blz.
VOOKWOOIÏD.................... S
HOOFDSTUK I.
EENHEDEN ..................... 5
De plant. (7) Levend protoplasma onderscheiden van dood (8);
niet verklaarbaar door bloot scheikundige werkingen (10) noch
in de lagere, noch in de hoogere planten (12). Meening van
Weissmann (ibid.) De plant eene eenheid (14).
Het dier (16). Onderscheid tusschen dier en plant (17). Waar-
neming en beweging. (18) Eenheid. (20) Dierlijk levensbegin-
sel (22).
De mensch (25), Zelfbewustzijn getuige der eenheid, fibid.)
Ééne forma of meer? (29).
HOOFDSTUK H.
LICHAAM EN ZIEL..................31
Onstoffelijkheid der ziel (32) volgt uit den aard der kennis (33)
en uit het voorwerp van den wil (84). Invloed van het lichaam
op den geest (ibid.) niet te verklaren dan door de innige ver-
binding van lichaam en ziel (35) tot één wezen, dat èn stof èn
geest is.
Martha Obrecht, eene blinde doofstomme (39).
HOOFDSTUK IH.
DE ZINNEN EN BE HERSENEN..............46
Geen denken mogelijk zonder voorstellingen (46) en dus zonder
zintuigen (47). Bepaling (47). Innerlijke en uiterlijke zinnen (47).
Vereischten der waarneming (50). Ze is niet een drama
in drie bedrijven, maar hangt van voorwaarden (51) af. Zintuigen.