Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT.
In den Lucifer legt Vondel aan AiDollion, die uitgezonden-,
werd om kennis te nemen van „Adams heil en staat, w^aarin
de Almogendheden hem stelden", de volgende heerlijke woor-
den in den mond:
„Geen schepsel heeft omhoog mijne oogen zoo behaagd,
Als deze twee omlaag. Wie kan zoo geestig strenglen
Het lichaam en de ziel, en scheppen dubble englen
Uit kleiaarde en uit been? Het lichaam schoon van leest
Getuigt des Scheppers kunst, die blinkt in 't aanschijn meest,.
Den spiegel van 't gemoed. "Wat lid mij kon verbazen,
Ik zag het beeld der ziele in 't aangezicht geblazen.
Bezit het lijf iets schoons, dat vindt men hier bijeen;
Een Godheid geeft haar glans door 's menschen oogen heen.
Een redelijke ziel komt uit zijn tronie zwieren.
Hij heft, terwijl de stomme en redelooze dieren
Naar hunne voeten zien, alleen en trotsch het hoofd
Ten hemel op naar God, zijn Schepper, hoog geloofd.
Hij heerscht gelijk een God, om wien het al moet slaven.
D'onzichtbre ziel bestaat uit "geest en niet uit stof.
Ze is heel in ieder lid, het brein verstrekt haar hof.
Zij leeft in eeuwigheid en vreest noch roest noch schennis^
Z'is onbegrijpelijk. Voorzichtigheid en kennis
En deugd en vrijen wil bezit ze in eigendom".