Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK XH.
na den dood.
Er is, zeiden wij, geene oorzaak, welke de ziel zou doen
verdwijnen, wanneer het lichaam niet meer geschikt is om
door haar bezield te worden. Eene positieve vernietiging door
God is de eenige oorzaak, die haar in het niet zou kunnen
terugstooten, evenals eene rechtstreeksche schepping haar in
wezen heeft geroepen. Alles in en om ons leert ons echter,
dat God die vernietiging niet wil, daar Hij ,niets vernietigt
wat Hij eens heeft geschapen.' Het nietigste stofdeeltje, het
atoom (om met de chemici te spreken), gaat van de eene
verbinding over in de andere, maar blijft bestaan; de stof,
zooals de scholastici het zouden zeggen, verandert van vorm
en bestaat nu eens onder dezen dan weder onder dien vorm,
maar die stof, die volgens hen „bijna niets' is en toch de
draagster van alle stoffelijke eigenschappen, blijft voortduren.
Ook de energie van 't heelal blijft constant en verandert slechts
van vorm; zij is nu eens warmte, dan weder electriciteit enz.
Onze ziel, welke, in tegenstelling met het dierlijk levensbeginsel,
een eigen afzonderlijk bestaan kan hebben en een eigen wer-
king kan uitoefenen, zal van die wet van behoud niet uitge-
sloten zijn. De drang naar 't voortbestaan is ons zoo eigen,
dat hij tot onze natuur behoort, en 't ware eene beleediging
voor den Schepper aan te nemen, dat Hij ons een verlangen
zou ingeschapen hebben, dat zoo bij uitstek natuurlijk is en
ons toch zou bedriegen. Niet minder dan deze redenen vordert