Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
248-
onsterfelijkheid van zijne samenstellende deelen mede in den
koop gekregen hebben. Iedereen zou nu denken, dat in den
strijd des levens de onsterfelijken de beste kans hadden ea
dus de onsterfelijkste individuen 't best zouden blijven bestaan,
dat hun soort eene duurzame species zou moeten zijn. Weiss-
mann is echter van meening, dat de onsterfelijke, eencellige
wezens hun leven verslijten ; dat zij des te onvolkomeneren versuk-
kelder worden en des te minder het doel der soort kunnen vervul-
len, hoe langer ze leven. Op die wijze schijnt hem de dood doelma-
tig Houdt men bij deze redeneering in 't oog dat „verslijten' en
„versukkelen' niets anders is dan voor 't leven ongeschikt worden,
en dat het verslijten en versukkelen op den dood uitloopt, dan
is de heele redeneering van Weissman deze: „De onsterfelij-
ken waren sterfelijk, en daarom is de dood doelmatig.'
Erg duidelijk is ons die redeneering niet geworden, en wij
wenschen 't maar bij het oude te laten, dat al wat leeft eens
sterven moet, en dat in de natuur geen levend wezen het
praerogatief der onsterfelijkheid bezit.
O. c. S. 43.