Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
247-
beginsel (forma) door een ander in beslag genomen wordt, of
dat zij als onbezielde stof, als lijk, blijft liggen, is eene zaak
van ondergeschikt belang. ,To be or not to be that is the
question," en waar een individueel bestaan ophoudt, daar is
er dood, 't zij met of zonder lijk. Het gewone alledaagsche
begrip van den dood omvat vooral „het niet meer zijn," en
wanneer men zegt, dat iemand dood is, meent men daarmee,
dat hij niet meer is en niet dat zijn lijk hier of daar moet
liggen.
Nu is een levend eencellig wezen eene organische éénheid,
en zoodra de celdeeling voltrokken is, heeft er een van beide
plaats gehad: öf wel de twee dochtercellen zijn tegelijk nieuw
ontstaan en vormen dus in vergelijking met de moedercel de
jongere generatie, en in dit geval moet men zeggen, dat de
moedercel opgehouden heeft te bestaan, dat haar individueel
leven niet meer is, dat zij dood is, terwijl de stof, waaruit haar
lichaam bestond, onmiddellijk door twee nieuwe levensbeginse-
len tot een nieuw leven is overgegaan; — öf wel: van beide
cellen is ééne de oudere, en mag de andere dus slechts doch-
tercel heeten, en in deze veronderstelhng diende men een
middel te vinden, om de oudere van de jongere te onderscheiden
en op die wijze te kunnen nagaan, of een eencellig wezen
werkelijk onsterfelijk is; dit is echter tot heden niet geschied.
De hedendaagsche wetenschap houdt de eerste opvatting
voor de ware, maar dient dan ook met de conclusie vrede te
hebben, dat er wel degelijk één bestaan ophoudt en plaats
maakt voor twee nieuwe wezens.
Op geheel eigenaardige wijze doet nu de dood, volgens
Weissmann, zijne entrée de salon. Uit eene aggregatie van
verschillende ééncellige wezens ontstaat één meercellig wezen —
hoe die ééncelligen het beginsel hunner eenheid, hun levens-
beginsel afstaan om door het ééne levensbeginsel van het
meercellig organisme levend te blijven, is en blijft ons een
raadsel — en dat meercellige wezen moet in den beginne de