Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
246-
wikkeling ontstanen mensch) erfelijk wordt overgedaan; 5°. in
de meercellige wezens hebben de voortplantingscellen de
onsterfelijkheid behouden.
Het laatste gedeelte der Weissmann'sche theorie staat in
verband met de leer van de „ continuïteit van het kiemplasma, °
die wij in het hoofdstuk j^Vw/ietZe» ter sprake brachten; de over-
erving der sterfelijkheid is, in den vorm, waarin ze hier voor-
komt, een nieuw aanhangsel der ontwikkeling-theorie en mist
voor den mensch allen positieven grondslag, daar er geene
werkelijke bewijzen zijn, dat de mensch, zij het dan naar het
lichaam alleen, van eenigen diervorm zou afstammen.
Wat nu de onsterfelijkheid der eencellige wezens en het ontstaan
der sterfelijkheid bij de veeleellige aangaat, komt het ons voor,
dat geen van beide met deugdelijke gronden gestaafd kan worden.
Er bestaat, aldus redeneert Weissmann, bij de eencellige
wezens geene sterfelijkheid, daar zij zich door celdeeling tot
in 't oneindige kunnen blijven vermenigvuldigen. Wanneer
eene cel zich in twee gedeeld heeft, zijn er twee cellen, die
beide even oud en even jong zijn, zoogenaamde dochtercellen;
men kan dus niet zeggen, dat het leven der eerste cel heeft
opgehouden, wijl het zich voortzet in dat der dochtercellen,
die op hare beurt het leven zonder onderbreking der conti-
nuïteit aan andere kunnen mededeelen. Bij geene dier celdee-
lingen heeft men het afgestorven lichaam, het lijk, onder de
oogen, en toch is het begrip lijk onafscheidelijk met het begrip
(lood verbonden ').
Het wezen van den dood bestaat, naar onze meening, daarin,
dat het een of ander individueele leven ophoudt, dat het op
een gegeven oogenblik „niet meer is," of om met de scholas-
tici te spreken, dat de eene of andere bepaalde forma ophoudt
te bestaan. Of de stof, de drager van het levensbeginsel, op
hetzelfde oogenblik van het verdwijnen van het eene levens-
>) Uebcr Leben u. Tod, S. 8.