Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
244-
kraakbeenige gedeelten, de beweging der borstkas belemmerd
en de ademhaling onvoldoende ; de verbeening der hartkleppen
verhindert den regelmatigen omloop des bloeds, en de stram-
heid der slagaderen belet de normale voeding der hersenen.
De drie groote functies, zonder welke het leven niet kan be-
staan, verminderen, en de eene of andere van haar houdt op
en veroorzaakt onmiddellijk den stilstand der beide andere, die
met haar op 't nauwste samenhangen. Het leven is ten einde maar
de wetenschap heeft dat einde niet verklaard of begrijpelijk ge-
maakt, daar zij het „waarom' dier vermeerderde opneming van
kalk- en phosphorzouten in de weefsels niet heeft uitgelegd en niet
heeft in 't licht gesteld, hoe het komt, datdeuitscheidings-organen
en klieren, die 't verbruikte en overtollige uit 't lichaam verwijde-
ren, hunne werkzaamheid niet meer naar behooren verrichten.
Een andere oorzaak van den dood is de toenemende veran-
dering van spierweefsel in vetweefsel en de daarmede onaf-
scheidelijk verbonden vermindering der beweging zoowel van
de borstkas als van het hart en van de andere inwendige
deelen. Maar wederom heeft de wetenschap op de vraag naar
het „waarom" geen afdoend antwoord.
De mensch is dan ten doode opgeschreven van het oogen-
blik af, dat hij begint te leven. De dood is de scheiding van
lichaam en ziel, en 't volgt uit den aard der zaak, dat die
scheiding in een enkel ondeelbaar oogenblik is voltrokken.
Hieruit vloeit tevens voort, dat de mensch de scheiding niet
voelt of op menschelijke wijze gewaar wordt. De bezieling is
vóór één ondeelbaar oogenblik nog geheel aanwezig, en de
scheiding is na dat ondeelbare moment geheel voltrokken; de
mensch, die in de laatste oogenblikken zijn bewustzijn nog
bezit, voelt en weet, dat hij nog leeft, en één oogenblik later
weet zijne ziel, dat zij niet meer het levensbeginsel is van een
lichaam, terwijl het lijk alle gevoel en kennis mist; de schei-
ding heeft plaats gegrepen.
Maar wij begrijpen den dood niet. Brengt ons de ervaring