Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK XI.
het begin en het einde.
Uit het wezen der menschelijke ziel kan men de wijze en
den tijd van haar ontstaan afleiden.
De eigen werkingen van het beginsel, waardoor de mensch
een redelijk en willend organisme is, het denken en willen,
zijn van geheel onstofielijken aard; de ziel moet dus een on-
stoffelijk en geestelijk wezen zijn, en kan derhalve op geenerlei
wijze aan de stof baar ontstaan te danken hebben. Zij kan
tevens niet door deeling van een ander gelijksoortig geestelijk
wezen afgescheiden worden, wijl een geest niet uit deelen be-
staat. Daar wij verder het kenmerk der oneindigheid niet aan
haar kunnen toekennen, en niet kunnen beweren, dat haar
bestaan noodzakelijk is, moeten wij tot het besluit komen, dat
onze ziel geschapen is.
Onze geest is echter in den beginne eene „tafel waarop nog
niets geschreven is" en kan niet dan met hulp van zinnebeelden
tot denkbeelden komen, d. w. z. onze ziel heeft voor hare wer-
kingen de hulp van een levend organisme noodig. Zij heeft
dus in zekeren zin, wanneer zij niet een organisch lichaam
bezielt, een onvolledig bestaan, en zij is voor het georganiseerd
lichaam bestemd evenals dit voor haar. Het levensbeginsel te
zijn, waardoor wij mensch zijn, is de natuurlijke bestemming
van onze ziel en haar toestand als zoodanig is volmaakter en
beter dan die van een afzonderlijk bestaan. Om die reden is
16