Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
235-
de snelheid, door dien stoot veroorzaakt, v?ordt, afgezien van
de wrijving, onverminderd behouden, en met die snelheid
komen beide steenen ook op de plaats hunner bestemming
aan — wij mogen dien stoot en die snelheid dus buiten
rekening laten.
In dit geval zal de eerste steen niet met versnelde beweging,
maar met eenparige beweging dalen en ieder oogenblik zal
de tweede zooveel hooger zijn boven den grond als de eerste
gedaald is. Hier heeft geen omzetting van potentieele mergie in
kinetische plaats maar wint de een zooveel aan potentieele
energie als de andere verliest. De voorraad energie blijft dus,
ook hier, steeds die, welke in 't begin aanwezig was.
Wat wij in de physica zagen gebeuren, dat zien wij even-
eens op het gebied der scheikunde. Wanneer waterstofgas
verbrandt, d. w. z. zich met zuurstof verbindt, wordt warmte —
een energie-vorm — vrij. Deze kinetische warmte-energie,
moet nu, volgens de theorie, haar ontstaan danken aan eene
vermindering der potentieele of spannings-energie, die vóór
de verbranding tusschen beide scheikundige grondstoffen be-
stond.
Wij zeiden, dat warmte en electriciteit vormen van arbeids-
vermogen zijn, en dit zal iedereen gemakkelijk inzien, wan-
neer hij slechts aan stoomwerktuigen of electrische motoren
denkt.
Elke vormverandering der energie gaat nu met arbeid ge-
paard en de hoeveelheid energie, welke een anderen vorm
heeft aangenomen, bepaalt ook de grootte van den arbeid.
Indien een steen van 5 kilogr. zich op eene hoogte van 20
meter boven den grond bevindt, dan kan men zeggen, dat hij
een arbeidsvermogen van 5 X 20 = 100 bezit, wijl hij een
anderen steen van 5 kilogr. 20 meter hoog kan opheffen.
Daalt de steen b. v. tot op 10 meter, dan is zijn arbeidsver-
mogen nog slechts 10 X 5 = 50. De 50, die hij verloren
heeft aan arbeidsvermogen, zijn aan arbeid verbruikt, de steen