Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
233-
beweging voortbrengt, welke, door de levende zenuw voortge-
plant, de levende spier doet samentrekken.
De kleine hersenen, waarvan men tot nog toe weinig weet,
schijnen met de zorg voor het ordelijk samengaan der verschil-
lende bewegingen belast te zijn; het wegnemen dezer hersen-
deelen veroorzaakt vooral storingen in de harmonie der lichaams-
bewegingen; de gang wordt onvast, de bewegingen van het
hoofd worden onregelmatig enz.
behoud van aubeidsvek.mogen.
Eene vraag, welke hier ter plaatse besproken moet wor-
den, is deze: is het levend wezen in staat energie voort te
brengen ?
Zooals de lezer weet, huldigt men in de natuurwetenschappen
de leer: ,de energie van het heelal is constant', d. w. z. er wordt
noch nieuwe energie geschapen, noch bestaande energie ver-
nietigd ; er bestaan slechts vormveranderingen der energie. Een
steen, die op eene hoogte boven den grond wordt vastgehouden,
oefent eene zekere drukking uit en bezit in die drukking een
zeker arbeidsvermogen, j^otentieele energie-, de waarde daarvan
hangt af van het gewicht en de hoogte. Daalt de steen
naar beneden, dan kan deze verplaatsing op twee wijzen ge-
schieden.
De steen kan zonder belemmering vallen, en dan verliest hij
voortdurend aan potentieele energie, omdat de hoogte, waarop hij
van de aarde verwijderd is, voortdurend kleiner wordt, maar hij
wint voortdurend aan snelheid. Deze snelheid is eveneens een
') Luciani (II ceroelletto) komt ten gerolge zijner onderzoekingen tot
het besluit, dat de kleine hersenen een op zich zelf staand, klein hulp-
systeem zijn voor de groote: „piccolo sistema coadjutore e di rinforzo"
(p. 307).