Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
232-
Deze leer lieeft zelfs tot zeer gelukkige toepassingen geleid;
bij schedelbreuken zijn de storingen in de bewegingen reeds
dikwijls aanleiding geweest tot het juiste bepalen der plaats,
waar een splinter van de hersenpan in de hersenen was gedron-
gen, of op de hersenschors drukte; evenzoo is reeds menigmaal
op gelukkige wijze uit de abnormaliteiten der bewegingen tot
de plaats besloten, waar een abces of gezwel zich binnen den
schedel gevormd had. De leer der localisatie wees den weg
aan de schedelboor en na het wegnemen van splinter of ge-
zwel was meestal spoedig de regelmaat der bewegingen her-
steld.
Toch meenen wij, dat deze localisatie verder gaat dan de
praemissen toelaten. Die middelpunten staan zeker met de
beweging in verband en nemen zeker daaraan een groot
aandeel. Wat echter om het bewijs volledig te maken hierbij
nog behoort, is: aantoonen, dat het wegnemen dier midden-
punten zeker en voorgoed de beweging, die er aan wordt
toegeschreven, vernietigt, en dit bewijs is tot heden niet
geleverd. W^ant men kan, volgens Golz en Munk, bij een
hond de hersenschors zoo ver men wil vernietigen, en daarna
uit de verschijnselen besluiten, dat het dier waarneming en
beweging zóó verbindt, dat deze combinatie niet uitslui-
tend aan reflex-werking kan toegeschreven worden. Ook hier
zouden dus weer dieper gelegen hersendeelen de hoofdfac-
toren zijn.
Men heeft de motorische centra „de aangrijpingspunten van
den wil' genoemd, een naam, die slechts geschikt is om ver-
warring te veroorzaken. De handeling van den wil immers is,
zooals wij reeds vroeger uiteenzetten, eene zielsdaad, welke op
de kennis volgt, en de wil werkt niet in onze hersenen als een
sjouwerman aan een hefboom. Men zou deze deelen juister
met den naam „beginpunten der gewilde beweging' bestempelen
en moeten zeggen: dat bg den mensch het door de redelijk
willende ziel levende hersendeel (hersencel) in zich zelve die