Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
231-
niet door de ziel bewogen, zooals het rad van een karnmolen
door den hond, die er in loopt, maar de levende hersendeelen
bewegen zich zelve, volbrengen zelve de physische of schei-
kundige veranderingen, welke langs de levende zenuw voort-
geplant, de levende spier zullen doen samentrekken en de ge-
heele beweging is zelfbeweging van de levende eenheid, den
mensch. Want de ziel is niet slechts als „motor" met het
lichaam verbonden, maar als ,forma substantialis' tot één
wezen daarmede vereenigd, en het levend organisme blijft in
waarheid zich zelf bewegen ook al is een levend deel meer het
bewegende en een ander het bewogene.
De willekeurige beweging (bij de dieren de autonomische)
gaat van de hersenen uit; dit volgt wel daaruit, dat er sto-
ringen in de beweging worden waargenomen, terwijl het ge-
heele organisme gezond is en slechts enkele deelen der herse-
nen ziek zijn. Het kan b. v. gebeuren, dat eene beroerte al
die bewegingen in een of ander orgaan onmogelijk maakt,
welke direct van den wil afhankelijk zijn, terwijl overigens de
reflex-bewegingen mogelijk blijven en ook het spiergevoel onge-
deerd is. Gewoonlijk is eene storing in de rechter hersenhelft
met bewegingsstoringen der linker lichaamshelft verbonden en
omgekeerd.
Men heeft getracht de bewegingsmiddelpunten (motorische
centra) in de hersenen te bepalen en daardoor dus de beweging
te localiseeren. Prikkelt men bij dieren bepaalde plaatsen der
hersenschors door een electrischen stroom, dan neemt men de
samentrekking waar van slechts enkele spieren. Uit dit feit
wordt de gevolgtrekking gemaakt, dat deze deelen der her-
senschors de motorische centra der bewogen spieren zijn. Se-
dert de eerste proefnemingen van dien aard is men op dien
weg ijverig voortgegaan en de middelpunten der beweging
zijn het voorwerp geweest van een naarstig onderzoek, waar-
van de uitkomsten de localisatie der bewegingsmiddelpunten
in de hersenschors schijnen te bevestigen.