Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
230-
Niet alle automatische bewegingen zijn echter aan den in-
vloed der zenuwen te danken. Zoo meenen de nieuwere Phy-
siologen met His en Romberg, dat vooral bij het hart de
eigenlijke oorzaak der beweging in de vezelen der hartspier
zelve zou zetelen en kennen zij aan de zenuwvlecht, die in
het hart aanwezig is en waaraan men vroeger de beweging
toeschreef, slechts den rang van gevoelszenuw toe. Het hart
zou volgens hen een automatisch centrum zijn, onafhankelijk
van de zenuwen en aan deze zou slechts de rol van de bewe-
ging te regelen en te besturen toekomen.
WILLEKEURIGE ES AUTONOMISCHE BEWEGING.
De beweging, welke wij bij den'mensch willekeurig en bij het
dier autonomisch noemen, is die, welke gekend en verlangd
öf begeerd wordt. In het dier is de kennis en het begeeren van
zinnelijken aard, en het begeervermogen, hetwelk de beweging
beveelt als middel om tot iets te geraken, heeft geen vrije
keuze, maar staat onder de heerschappij van den ingeschapen
drang, het instinct. De mensch kieKt de beweging en tvil ze
tevens — vandaar dat eigenlijk slechts bij hem van willekeurige
beweging sprake kan zijn. De vraag, voor welke wij hier staan,
is nu deze: waar begint — afgezien van de kennis en wat
daarmee samenhangt — de willekeurige beweging?
In het hoofd, zegt de nieuwere physiologie----bij monde van
St. Thomas: ,Het hart is het beginsel der levenskrachten in het
geheele lichaam en het eerste beginsel van alle leden (deelen)
wat het zijn aangaat (quantum ad esse) maar het hoofd is het
beginsel van alle levenskracht, welke tot de zinnen en de bewe-
ging behoort" (III. Dist. XIII, Q TI, ad 5).
Maar wederom moeten wij tégen ds verkeerde opvatting van
vele handboeken verzet aanteekenen. In onze hersenen zit niet
de ziel als een telegrafist voor zijn toestel om hier of daar op
eene cel te drukken als op een knop en daardoor langs de
zenuw een bevel naar de spier te seinen; ons lichaam wordt