Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
229-
centra voor de verschillende uitscheidingsorganen, die in het
ruggemerg gelegen zijn, enz. Zeer saamgestelde bewegingen,
die in den beginne met veel moeite aangeleerd zijn, kunnen
door oefening zoo gemakkelijk worden, dat zij bijna geheel en
al den aard van reflex-bewegingen verkrijgen (pianospel, uit-
voering van militaire commando's). De zenuwbeweging, welke
zoo dikwijls door den wil naar bepaalde spieren geleid is,
volgt op 't laatst den gewonen weg van zelve.
automatische of natuurlijke beweging.
Men noemt automatische beweging die, welke regelmatig
en onafhankelijk van den invloed van gevoelszenuwen
plaats heeft. Van dien aard zijn de rhythmische bewegingen
der ademhaling, de regelmatige vernauwingen der slagaderen,
de peristaltische beweging der ingewanden. Deze bewegin-
gen zijn van ingewikkelden aard en worden door vele spier-
bundels verricht; er dienen dus middelpunten te zijn, welke deze
bewegingen beheerschen en regelen. Het centrum der ademha-
ling b. v. ligt, volgens Flourens, in het verlengde merg, nabij de
plaats, waar de zwervende zenuw ontspringt. Deze middelpun-
ten ontvangen ook vertakkingen der gevoelszenuwen en daar-
door wordt het verklaarbaar, hoe automatische bewegingen reflec-
torisch veranderd kunnen worden (men denke aan den veel-
zijdigen invloed van den schrik, den angst). Ook dan echter,
wanneer men al die gevoelstakken doorsnijdt, blijft de regel-
matige beweging voortbestaan; het centrum is dus in waar-
heid automatisch. Verder staan deze centra onder den invloed
van zenuwen, wier taak het is de bewegingen te vertragen of
te versnellen. Het kan ons plan niet zijn den lezer een
denkbeeld te geven van de tallooze kronkelpaden, welke de
nieuwere wetenschap in den doolhof der zenuwdraden en zenuw-
vlechten ontdekt heeft; het weinige, wat wij mededeelden, moge
voldoende zijn, om hem eenigszins den aard der reflex- en der
automatische bewegingen te doen begrijpen.