Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
228-
d-2-c naar de hersenen, en langs f-3-h naar de spier, die de
beschermende beweging uitvoert, voortgeplant worden.
De eerste voortplanting is noodig tot de gewaarwording, tot
de kennis, de tweede heeft alleen beweging ten gevolge.
Of de werkelijke verbinding der zenuwdraden aan ons schema
beantwoordt en of er niet veeleer aan afzonderlijke banen èn
voor de reflex-werking, èn voor de voortplanting van den
gevoelsindruk naar de hei'senen, èn voor de geleiding van den
impuls tot willekeurige beweging van de hersenen naar de
spier moet gedacht worden, is geen uitgemaakte zaak, maar
dit laatste kan toch als waarschijnlijk gelden. Sommige reflex-
bewegingen toch kunnen door den wil voorkomen worden ; de
indruk naar de hersenen en de beweging uit de hersenen naar
de spier, moet zich dus spoediger hebben voortgeplant dan die
langs den zoogenaamden reflex-boog a-f-h-, zij moet derhalve
ook wel een eigen baan hebben gehad.
Wat de aard der eigenlijke reflex-bewegingen is, leert het
best de bekende proef op honden. Indien men bij een hond
tusschen schoft en lenden het ruggemerg doorsnijdt, zoodat de
verbinding met het hoofd onderbroken wordt, terwijl toch nog
gevoelszenuwen der huid en bewegingszenuwen der achterpoo-
ten door middel van het afgescheiden, maar nog niet afgestor-
ven, deel van het ruggemerg in gemeenschap zijn, dan krabt
het dier zich nog met de achterpooten, indien men hem de
huid prikkelt, maar geeft overigens geen teeken, dat het de
prikkeling gewaar wordt. Indien het anders gewoon was in zulk
geval te knorren, te bijten, weg te loopen, of zelfs maar om
te zien, blijft dit nu achterwege.
De saamgestelde reflex-bewegingen, die verschillende spieren
in werking brengen (hoesten, Jiiezen enz.) hebben ook, hetzij
in de hersenen, hetzij in 't ruggemerg, afzonderlijke centra,
vanwaar zich zenuwdraden naar die verschillende spieren ver-
spreiden, zooals b. v. het centrum voor het niezen en het
hoesten, welke zich beide in het verlengde merg bevinden; de