Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
glasplaat kruipen, die gedeeltelijk verwarmd is, dan trekken zij
zich spoedig terug, wanneer zij aan de verwarmde plaats komen
Bij deze miniatuur-diertjes vinden we, ten minste wanneer
wij den verstandigen raad van Barthelemy de Saint Hilaire
volgen en de levensverschijnselen waarnemen „tels que la
nature les offre ä nos regards", eene beweging, die duidelijk
aantoont, dat iets waargenomen is. De waarneming is onge-
twijfeld zeer primitief en kan in niets anders dan in een tas-
ten bestaan, en de beweging gebeurt op zeer eenvoudige wijze,
maar het diertje maakt den indruk, dat het zich beweegt om
zijn voedsel te bemachtigen. De beweging moet dus uitgaan
van hetzelfde centrum, waar ook de indi-uk aankomt. Toch
zijn er vele slijmdeeltjes, die deel hebben gehad aan den in-
druk, en vele, die hebben deelgenomen aan de beweging,
maar in weerwil van deze veeltalligheid heeft daar iets plaats
gehad, wat eminent één is : eene waarneming.
Het is onmogelijk zich eene waarneming als uit deelen be-
staande te denken. Eene waarneming kan goed of slecht, hel-
der of duister zijn ; zij kan het geheel of een deel tot voor-
werp hebben ; maar de daad der waarneming zelve, van wel-
ken aard ze overigens zij, zinnelijk of verstandelijk, is een ge-
heel, dat geene deeling toelaat.
Verder heeft onze amoebe zich bewogen : alweder eene hande-
ling, die van eene eenheid getuigt, welke al de deelen, die tot
de beweging medewerkten, beheerscht. De oorsprong van de-
beweging ligt in bet zich bewegende zelve. Nu zegge men
niet: 't is de indruk, de moleculaire werking, welke op de
eene of andere wijze, langs den eenen of anderen weg in be-
') De gromiën, die dit boven de amoeben vóór hebben, dat ze in het
bezit zijn van eene huid, maar ooli daarin weer bij hen achterstaan, dat
ze slechts ééne opening in die huid hebben, waardoor ze de schynvoet-
jes kunnen uitsteken, trekken, wanneer zij een of ander voedsel gevon-
den hebben, alle schijnpootjes tegelijk met den buit in hun binnenste
terug om daarna het niet verteerde weer uit te stooten.