Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
227-
gevoelloos lid (waarin dus het spiergevoel, dat ons die oriën-
tatie doet kennen, ontbreekt) ook langzamerhand de vaardig-
heid in de beweging verliest. Men voelt dan niet meer, waar
b. V. de arm zich bevindt, maar men moet het zien of (door
middel van den anderen arm) tasten. Is (Fig. 2) de verbin-
ding c, opgeheven (verbinding met het ruggemerg), dan houdt
zoowel alle bewust gevoel als elke willekeurige beweging in den
arm op, zonder dat echter de gevoels- en bewegings-zenuwen
zelve werkeloos worden. Er zijn in dit laatste geval nog reflex-
bewegingen mogelijk.
nEFLEX-BEWEGINGEN.
De figuur 2, welke wij hieronder nogmaals overdrukken,
is geschikt om ons een inzicht te verschaffen in den aard van
de reflex-bewegingen, d. i. van zulke bewegingen, die op een
indruk, eene prikkeling volgen buiten den invloed van den
wil. Deze reflex-bewegingen kunnen öf slechts enkele spieren
betreffen (sluiting der oogleden, wanneer een sehcrp licht het
oog plotseling treft), öf een geheel stel spieren tot een doel-
matige beweging doen samenwerken (braken, hoesten), en ein-
delijk ziekelijke reflex-krampen veroorzaken.
Over deze laatste spreken wij niet. De twee eerstgenoemde
soorten hebben meestal duidelijk de be-
scherming van het organisme of het ver-
oorzaken eener voor het organisme nut-
tige werking (het afscheiden van speeksel,
wanneer men iets in den mond heeft
b. V.) ten doel.
Bij eene reflex-beweging wordt eene
gevoelszenuw geprikkeld en daarin eene
verandering te weeg gebracht, welke zich tot aan de zenuwcel
1 voortplant; van deze cel kan de verandering langs den weg