Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
226-
zich naar de hersenen begeeft door de draden d, e en f
wordt dan de gemeenschap mogelijk gemaakt.
De zenuwen, welke aan het gevoel en de beweging der inge-
wanden dienstbaar zijn, ontspringen aan zenuwknoopen (gan-
gliën), welke in dubbele rij vóór de wervelkolom liggen en
zoowel onderling als met het ruggemerg door draden samen-
hangen. Toch zijn, vooral de edelere ingewanden, hart en long,
in meer onmiddellijke gemeenschap met het hoofd door de ver-
takkingen der zwervende zenuw (w. vagus) en der drielingsze-
nuw (n. trigeminus), die aan het verlengde merg ontspringen,
en vindt men in het verlengde merg middelpunten, die als
regulatoren voor de beweging (versnelling of vertraging van
den hartslag, verwijding of vernauwing der bloedvaten enz.)
dienst doen. In 't algemeen is nu eene verbinding a-d-c (Fig. 2)
noodig om een gevoelsindruk naar de hersenen over te brengen
en om derhalve bij een dier de zinnelijke gewaarwording, „dat
het iets voelt", te veroorzaken en bij den mensch de kennis
van hetgeen er plaats heeft te doen ontstaan. Om eene wille-
keurige beweging te veroorzaken is eene gemeenschap tusschen
hersenen en bewegingszenuw langs den weg c-e-h noodzakelijk.
Dientengevolge zou, indien b. v. Fig. 2 het zenuwstelsel van
een arm voorstelt, het doorknippen van de strengen a het
gevoel vernietigen en doorsnijding van h de beweging onmo-
gelijk maken. In het laatste geval zou het gevoel, in het eerste
geval de beweging bewaard blijven. De beweging is echter
veel nauwer met het gevoel verbonden dan men zou denken.
Wanneer wij er op letten, dat wij ook in volslagen duisternis
volkomen op de hoogte zijn van de plaats, waar onze lede-
maten zich bevinden en ons met zekerheid over ons geheele
lichaam oriënteeren, dan wordt het ons begrijpelijk, hoe een
"Waarschijnlijk loopen de draden d, e, f in boomvormige vertakte
vezels uit en schuiven zich de vertakkingen van den eenen tusschen
die van den anderen in.