Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
225-
a-.
l'
Flg. 1.
hoofd ontspringen aan het verlengde merg, die voor den romp
en de ledematen aan het ruggemerg. Aan het verlengde merg
ontspringen tevens, met uitzondering van de reukzenuw, al de
zintuig- en gevoelszenuwen van het hoofd; de gevoelszenuwen
voor het overige lichaam vinden in het ruggemerg haren oor-
sprong. In de grauwe zenuwzelfstandigheid, welke, zooals de
lezer weet, in het ruggemerg binnen de witte besloten ligt,
moet het begin der ruggemergszenuwen gezocht worden.
In bijgaande schematische figuur is )-( de
grauwe en c c c c de witte zenuwmassa. Aan
de rugzijde ontspringen de gevoelszenuwstam-
men a; aan de voorzijde de bewegingszenuwen
h. De tak a buigt zich echter, nog binnen het
beenige ruggemergskanaal, naar voren, om, met
h vereenigd, als ééne zenuwstreng, die èn gevoels- èn bewegings-
zenuwen bevat, tusschen elke twee wervels der ruggegraat te
voorschijn te komen en zich door het lichaam te verspreiden.
De witte zenuwzelfstandigheid cc bestaat hoofdzakelijk uit
draden, welke naar de hersenen loopen; hierbij is in den regel
de linker lichaamshelft met de rechter hersenhelft in verbinding
en omgekeerd. Door de grauwe zelfstandigheid en wel door hare
cellen is er nu gemeenschap mogelijk tusschen gevoels- en
bewegingszenuwen der ledematen en tusschen deze laatste en
de hersenen; diezelfde gemeenschap bestaat eveneens in de
hersenen voor de gevoels- en bewegingszenuwen van het hoofd.
Op welke wijze dit geschiedt, kan hier
niet in den breede besproken worden en
is ook slechts ten deele bekend. Eene
voorstelling van de verbinding moge de
volgende figuur geven: 1, 2 en 3 zijn
cellen der grauwe ruggemergszelfstandig-
heid, elk van meer dan een uitlooper
voorzien. Van die uitloopers zij a een
gevoelszenuwvezel, b een bewegingszenuw en c een draad, welke
15