Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
224-
den onderlingen afstand wijzigen van de liehaamsdeelen, waaraan
zij bevestigd zijn. Men onderscheidt gestreept een gladde spieren.
De gestreepte spieren, welke met uitzondering van de holle
hartspier, aan de willekeurige beweging dienstbaar zijn, bestaan
uit lange, fijne, holle draadjes (primitief-fibrillen), waarvan de
buitenwand een doorzichtig omhulsel vormt en de inhoud een
samentrekbaar geleiachtig vocht is, dat in afwisselende lagen,
lichter on donkerder kleur vertoont. Deze fijnste spiervezeltjes
vereenigen zich tot kleinere bundels, elk in eene scheede
besloten en de bundels vormen te zamen de spier. Wanneer
men den opperarm met de hand omspant en dan den beneden-
arm in het ellebooggewricht buigt, kan men er zich van over-
tuigen dat de werking der spier {musculus biceps), die den
opperarm tot den benedenarm doet naderen, met eene aan-
zwelling der spier gepaard gaat. Aan de functie van deze
èwi^spier, beantwoordt de sirefcspier, welke den arm weder
recht doet houden en beide spieren behooren bij elkander als
antagonisten. Op die wijze hebben de meeste spieren hare anta-
gonisten. Het aanhechtingspunt der spieren ligt meestal in de
beenderen, waar de pezen, waarin de spieren uitloopen, aan
de vooruitspringende lijsten of kammen bevestigd zijn. Het
andere uiteinde, waar de beweging moet plaats hebben, is öf
door middel van pezen aan het been bevestigd, öf loopt, even-
eens door pezen, in de huid tusschen het huidweefsel uit (huid-
spieren b. v. de gelaatsspieren).
De gladde spieren bestaan hoofdzakelijk uit fibrillen, welke
geen afwisselende lagen vertoonen en welke, door elastisch weef-
sel met elkander verbonden, dunne lagen of vertakte strengen
vormen. Deze lagen omgeven als een dunne spierkoker de in-
gewanden, de bloedvaten enz.
Met de fijnste deelen der spieren zijn de laatste vertakkin-
gen der bewegingszenuwen innig verbonden, zoodat, waar-
schijnlijk, elke primitieve spiervezel met een zenuwdraadje
tot een geheel samensmelt. De bewegingszenuwen van het