Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
222-
dierlijk beweegvermogen veroorzaakt de beweging door [ten
gevolge van] een of andere opvatting, en hierbij moet men
onderscheid maken; want het eene leidt, het andere beveelt
en een derde eindelijk volhretigt de beweging. Het voorstellings-
en het schattingsvermogen bestieren, daar zij aan het begeerver-
mogen een beeld of eene betrekking voorstellen [van het voorwerp
tot het levend wezen n.l.] die volgeiis of tegen de neiging zijn.
Het voorstellingsvermogen is oorzaak der beweging, doordat
het een zinnelijk beeld voor oogen brengt; het schattingsver-
mogen, doordat het de betrekking [van het voorgestelde
onderwerp tot het levende wezen] aantoont. — Het begeer-
vermogen (concupiscibilis) en het weerstandsvermogen (iras-
cibilis), beide deelen van het zinnelijk begeervermogen, bevelen
en veroorzaken de beweging. Het begeervermogen is de kracht,
welke de beweging beveelt, om tot datgene te geraken, wat
noodzakelijk of nuttig wordt geacht, en dit geschiedt met het
verlangen om te genieten. Het weerstandsvermogen beveelt de
beweging met hst doel om iets te ontvluchten wat schadelijk
wordt geoordeeld, en dit geschiedt uit neiging om zich te wreken
of (een tegenstand) te overwinnen. — Het vermogen om de bewe-
ging uit te voeren, is de uitwendige kracht, welke in de spieren, in
de pezen en in de zenuwen der ledematen verspreid is"
„Motiva animalis est quae movet per apprehensionem, et haec
dividitur, quia quaedam movet per modom dirigentis, quaedam per mo-
dum imperantis, quaedam per modum exequentis. Motivae per modum
dirigentis sunt phantasia et aestimativa in quantum appetitui ostendunt
formam vel intentionera convenientem vel disconvenientem. Phantasia
enim movet ostendendo formas sensibiles, aestimativa ostendendo inten-
tiones: motivae autem imperantes et facientes motum, sicut concupisci-
bilis et irascibilis quae sunt partes appetitus sensitivi. Concupiscibilis
cnim est vis imperans motum ut appropinquetur ad ea, quae putantur
necessaria, vel utilia, et hoe appetitu delectandi. Irascibilis est vis
imperans motum ad repellendum id quod putatnr nocivum vel corrum-
pens, et hoe appetitu vindicandi aut vincendi. Vis exequens motum is-
tum est vis exterior quae diffusa est in musculis et lacertis et nervis
membrorum."