Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
221-
De mensch eindelijk, draagt kennis van zijne handelingen en
bewegingen en kan zelf het naaste doel vaststellen, dat hij
wil bereiken Zelfbeweging zonder eenige kennis of waar-
neming, beweging als gevolg van zinnelijke waarneming en
schatting, beweging afhankelijk van een redelijken wil —
ziedaar volgens St. Thomas de drie soorten van zelfbeweging,,
van levensuiting in de levende natuur.
Bij den mensch is echter niet elke beweging aan den wil
onderworpen en geschieden zelfs de willekeurige bewegingen
niet altijd onder den invloed eener wilsuiting, 't Is niemand
onbekend, dat én de kloppingen van het hart én de rhythmische
samentrekkingen der slagaderen én de peristaltische golvingen
der ingewanden aan den onmiddellijken invloed van den wil ont-
trokken zijn Eveneens weet elkeen, dat, vooral om iets schade-
lijks af te weren, eene beweging vaak op een indruk volgt, zonder
dat het verstand er kennis van draagt of de wil er deel aan
heeft. Een scherp licht doet de oogleden dicht knijpen, een spel-
denprik doet de hand terugtrekken, terwijl de kennis, dat het oog
iets gezien of de hand iets gevoeld heeft, pas volgt, nadat de
beweging tot bescherming of afweer reeds heeft plaats gehad.
Eene andere soort van beweging, welke dikwijls den wil
vooruitloopt, is die der zinnelijke neigingen of driften, zoowel
wat de innerlijke verandering (commotio) aangaat, als wat de
handelingen betreft, welke er uit volgen. Deze laatste hebben wy
in het hoofdstuk Physiologie der driften besproken en wij kunnen
dus hier volstaan met er, te gelegener plaatse, even de aandacht
op te vestigen. De andere door ons genoemde bewegingen zullen
in de volgende bladzijden een voorwerp van ons onderzoek zijn.
Laten wij echter vooraf met den H. Thomas aanstippen
wat er tot eene willekeurige beweging vereischt wordt. „Het
>) Vgl. Summa, 1. c.
Deze bewegingen zijn volgens St. Thomas het gevolg van de „vis
motiva naturalis", het natuurlijk beweegvermogen: De pot. an. c. v.