Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK X.
beweging.
In de Summa tlieologica (I, Q. XVIII, art. 3 c) geeft St.
Thomas, uitgaande van het beginsel, dat „leven" eigenlijk
het „werken uit zich zeiven' is, in tegenstelling met het „door
een ander bewogen worden", een overzicht der levende we-
zens, zooals ze in opklimmende rangorde op elkander volgen.
„Zelfbeweging' ziedaar de hoofdeigenschap van het levende
wezen. De plant leeft, omdat zij de oorzaak harer beweging
in zich zelve heeft, al neemt zij de laagste sport in op de
levensladder, wijl zij niets anders vermag, dan onder den invloed
van haar levensbeginsel eenige bewegingen uit te voeren en
in zich zelve te veroorzaken, zonder dat zij die bewegingen
voelt of kent en zonder dat zij het doel harer bewegingen,
zij het ook slechts op zinnelijke wijze, kan bevroeden.
Hooger staat reeds het dier, dat zijne bewegingen voelt en
zich beweegt, omdat het iets door zijne zintuigen waarneemt.
Hand aan hand met de grootere volmaaktheid der zintuigen
gaat bij het dier dan ook de volmaaktheid van het bewegings-
vermogen. Maar, al kan het dier de oorzaak, die het tot be-
weging aanzet, zinnelijk waarnemen en zinnelijk schatten, het
vermag niet het doel zijner beweging naar eigen keuze te
bepalen. Dat doel is het dier door de natuur ingeschapen
en naar dat doel wordt het door zijn instinct heengedreven.