Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
219-
treding van zijn gebod straft. Waar nu de rede dien God niet
erkent of het Godsbestuur loochent, mist zij den noodzakelijken
steun en zonde en schande is daarvan het treurig gevolg.
Wij zouden de geheele theorie „Entartung und genie' in
kort geding kunnen behandelen en zeggen: zooals wij in de
vorige hoofdstukken hebben aangetoond, is denken geen her-
senwerk en daarom ook geniaal denken geen gevolg van her-
senziekte — maar wij wenschen door een voorbeeld te meer
den lezer aan te toonen, wat voor eene fir^de-siècle methode
thans gevolgd wordt, om het onmogelijke op quasi-wetenschap-
pelijke wijze waarschijnlijk te maken.
Zoo wordt, om tot de derde stelling : „vele genieün hebben
epileptische toevallen gehad' te komen, Dante tot epilepticus
met toevallen gemaakt, omdat hij ze in de Divina comoedia
treffend juist beschrijft. Door eene redeneering van dit soort
zal wellicht later iemand bewijzen, dat Schiller in Zwitserland
is geweest alvorens hij „Teil" schreef. Ook de H. Paulus wordt,
zeker om het gebeurde op den weg naar Damascus, voor epi-
leptisch verklaard.
Welke waarde men aan de degeneratie-teekenen, die ook
hier weer dienst moeten doen, kan toekennen, heeft de lezer
uit de vorige hoofdstakken kunnen opmaken; wij behoeven
daarop niet terug te komen. Een enkel woord nog over de
laatste schakel van Lombroso's redeneering: vele krankzinni-
gen hebben geniale invallen gehad.
Evenals ten gevolge der tegenstelling eene dwaasheid in
een groot man ons dwazer toeschijnt, zoo lijkt een verstandig
woord van een krankzinnige verstandiger in vergelijking met
den onzin, dien hij gewoonlijk praat en evenmin als de eene
of andere dwaasheid iemand tot krankzinnige kan maken,
maakt een verstandige, zelfs een geniale zet den krankzinnige
tot een genie.