Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
215-
(hierbij behoort dan als noodzakelijk complement: de
misdaad is een degeneratie-verschijnsel)
3. Vele genieën hebben toevallen gehad of stammen van
psychisch verzwakte ouders af.
4. Sommige krankzinnigen hebben aan geniale invallen
geleden.
5. Vele genieën hebben degeneratie-kenteekenen.
Om den lezer het trekken der conclusie : „dus is het genie eene
degeneratie-psychose' gemakkelijk te maken, vermaant Lombroso
hem in de inleiding (bl. 3 en 4) toch vooral op zijne hoede
te zijn voor het gezond verstand, dat overal waar het de op-
lossing van een groot vraagstuk geldt, nergens anders goed
voor is, dan om de zaken in de war te sturen. De lezer wordt
zoodoende er toe gebracht aan zijn gezond verstand het zwij-
gen op te leggen en op — geniale? — wijze met Lombroso
te besluiten ,het genie is een epileptisch verschijnsel". De
lezers, die het voorrecht hebben geene genieën te zijn, zullen
wel met ons zeggen : de aangehaalde feiten zijn onvoldoende
om de stelling te staven, tusschen de praemissen en het be-
sluit ontbreekt het logisch verband. Tegenover de velen, die
door Lombroso c. s. als gedesequilibreerd worden gedood-
verfd, staan er ook anderen, wier vermogens in evenwicht
geweest en gebleven zijn. Wie denkt er b. v. aan, den eerza-
men poorter en kousenwever Vondel, den kalmen Thomas
van Aquine, den rustig voortwerkenden Pasteur, den onver-
moeiden Suarez of den kundigen Secchi onder de psychisch-
ontaarden te rangschikken? En toch verdienen deze mannen
den eerepalm van het genie op zijn minst evengoed als
Shelley, Dussek, Swift, Voltaire, Carlyle e. a. aan welke Lom-
broso dien toekent.
Wij kunnen 't niet gebeteren, maar ons schijnt het alsof in
het boek ,Entartung und genie' vele mannen als genieën
er figureeren, niet zoozeer omdat ze uitmunten door buiten-