Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK IX.
Kß.\NKZINNIGHEID EN GENIE.
Niet tevreden met den misdadiger tot een onverantwoor-
delijken krankzinnige te maken, tracht de anthropologische
school, bij monde van prof. Lombroso, ook de genieën als
heele of halve krankzinnigen voor te stellen, zoodat ten slotte
het gezond verstand slechts het deel is van de middelmatige
geesten. Reeds in „l'Uomo delinquente" heeft Lombroso de
grondslagen dezer theorie gelegd; in „l'Uomo del genio" wordt
ze verder uitgewerkt en in het werk „Entartung und genie"
dat Dr. Hans Kurella naar Lombroso's opstellen en met zijne
medewerking uitgaf, heeft ze, naar des schrijvers eigen getui-
genis bijna hare voleinding bereikt.
Het genie is, volgens Lombroso, eene degeneratie-psychose
van epileptischen aard, d. w. z. eene ziekelijke ontaarding der
hersenen, vooral der hersenschors, van dezelfde soort als die
welke krampen en toevallen veroorzaakt
A.ls bewijs van deze theorie moeten de volgende stellingen
gelden, welke Lombroso weliswaar niet woordelijk neerschrijft
maar die zich als eindresultaat van velerlei verhaaltjes aaa
den lezer opdringen:
1. Vele genieën hebben dwaze dingen gedaan.
2. Vele genieën hebben verkeerde dingen gedaan.
Ent.artang und genie bl. 7 en bl. 279.