Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
v2U
,uit misdadigers geboren" en „geboren misdadigers' en nog
veel minder onderzocht Hij den schedel of het gelaat om die
.anomalieën te vinden, welke volgens de „nieuwe anthropolo-
gische school" de zekere merkteekenen zijn van de aangeboren
misdadigheid. Neen, Hij omhelsde aZZeA-wc^erm en sprak; „Hem,
die een dezer kinderen tot ergenis verstrekt, ware het beter
in de zee verzonken te worden" en „hij die een dezer kleinen
•opneeemt, neemt Mij op"".
Op deze hartelijke en echt christelijke woorden laat Bartolo
Longo de geschiedenis van eenige zijner pleegkinderen volgen. Het
is interessant om daaruit te vernemen, hoe of enkele dier kleinen,
welke volgens de kenmerken der wetenschap tot de misdaad ge-
doemd waren en, dank het voorbeeld der ouders, reeds meer
dan eene schrede op den weg des verderfs gezet hadden, door de
toewijding en de zorgen hunner opvoeders tot het goede terug-
keerden. Wij deelen echter geen zijner voorbeelden mede, om-
dat men ons zou kunnen tegenvoeren: wacht eerst af wat er
uit die kinderen zal opgroeien. Eene ontwikkelingsgeschiede-
nis, welke op diezelfde vergadering (den verjaardag der stich-
ting) professor O. Giacchi, directeur van het provinciaal
krankzinnigengesticht van Cuneo in Racconingi mededeelde
.en welke een volwassen man betreft, is geschikter om de
zoogenaamde delinquenti-nati naar waarde te schatten
,N. N. is de zoon van eene zedelooze moeder en van een
drankzuchtigen vader, die den meesten tijd van zijn leven
wegens diefstal, mishandelingen en naamlooze schanddaden
in de gevangenis doorbrengt; hij (N. N.) heeft een woest uiter-
lijk en kon, wat de degeneratieteekenen aangaat als de pro-
totype van den geboren-misdadiger gelden. Hij heeft verder
drie broertjes, welke aan de rechterlijke macht niet weinig
te doen geven — hij zelf echter was altijd eerlijk en werk-
zaam en heeft eene uitstekende en verdiende maatschappelijke
') Valle di Pompei, nummer van Augustus—September.