Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
208-
heel wat gepasseerd, alvorens die menschenziel den doodslag
wil en er passeert heel wat, eer de mensch een doodslag
begaat.
Gewoonlijk immers zal reeds het innerlijke besluit niet ge-
nomen worden, wanneer niet reeds uiterlijke daden van velerlei
aard den wil in 't goede verzwakt en in 't kwade versterkt,
hebben; en op het besluit moet, zooals de H. Thomas het,
zeer juist onderscheidt, nog de poging tot verwezenlijking
volgen, eer de daad kan ontstaan. „Gewoonlijk", zeggen wij,,
want, wanneer eene groote misdaad lang genoeg den geest,
heeft bezig gehouden, lang gewikt en gewogen is, kan het ge-
beuren, dat eene gunstige gelegenheid een plan doet ten uit-
voer brengen, dat door geene uiterlijke kleinere vergrijpen
voorbereid scheen.
Na een eerste groote, met kennis en vrijen wil bedreven
misdaad, komt de wel ten kwade geneigde, maar niet in den
grond bedorvene natuur tegen zich zelve in opstand en be-
schouwt met afgrijzen haar eigen product. Gelukkig de mensch,.
die met den afschuw voor hetgeen hij gedaan heeft, ook den
wil verbindt, zich niet meer plichtig te maken en in dien wil
ook de middelen tot beterschap insluit. Waar echter de wil
wederom weifelend wordt, als de eerste ontroering tot bedaren
is gekomen, en vooral er niet toe kan besluiten om de aan-
leidingen tot nieuwe misdaden te vluchten, daar volgt, helaas,
vroeg of laat eene tweede misdaad op de eerste en hij die eerst
was ,un criminel d'occasion' wordt allengs ,un criminel
d'habitude".
De misdaad heeft bezit genomen van den mensch. Zooals
't in de deugd is gesteld, zoo is 't ook in de misdaad; ééne
deugd heeft er vele andere in haar gevolg, ééne misdaad eischt.
den steun en de hulp van vele andere, grootere of kleinere
fouten. Wat er waars is in de theorie van de kenteekenen der
misdadigers wordt dan verwezenlijkt; de misdaad drukt haar
stempel op den mensch. De misdadiger, die aan eene of andere