Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
hoofdkenmerken van het dierlijk leven beschouwd----maar het
protoplasma der planten is contractiel even als de sareode der
dieren, en het gevoel, wat overal aangenomen moet worden, waar
men willekeurige bewegingen waarneemt, is niet bij alle dier-
lijke organismen met zekerheid te erkennen — Ergo bestaat
er geen wezenlijk onderscheid tusschen dier en plant?
Ergo, zoo dunkt ons, kan men het onderscheid, dat de hoo-
gere vormen ons daghelder doen opmerken, bij de lagere niet zoo
nauwkeurig meer waarnemen. De regel moet toch blijven gelden,
dat men het onzekere door het zekere moet verklaren en niet
omgekeerd, het zekere om het onzekere in twijfel mag trekken.
De bepaling: „Het dier is een organisme, hetwelk gevoel en
vrye beweging bezit en hoofdzakelijk organisch voedsel noodig
heeft" kan men gerustelijk voorojïstellen zonder al te groote
vrees, dat deze definitie met het „convenire omni et solidefinito"")
in conflict zal komen, d. i. onjuist zal wezen. Bij dieren, welke
op zeer lagen trap van ontwikkeling staan, de amoeben, heeft
men autonoraische bewegingen waargenomen, die met het zoeken
en opnemen van voedsel in verband staan, en uit de waarne-
mingen van Yerworn volgt, dat bij diezelfde diertjes meer dan
ééne soort reflexbewegingen ontstaan
Naar Claus: Grxmdzüge der Zoölogie.
Toepasselijk zijn op al het bepaalde en slechts op het bepaalde alleen.
Amöben, eine hiologisclie Studie, Jürgens S. J. Natur ii. Offen-
barting (Jahrg. 28, S 655); Naturuiasenschaftliche Rundschau (1890, S.
261). Zeer juist geeft reeds St. Thomas den samenhang tusschen de be-
weging en de gevoeligheid der zintuigen aan: Quanto perfectiorem sen-
sum habent, tanto perfectius movent seipsa. Nam ea, quae non habent
nisi sensum tactus [zooals 't voor amoeben wellicht waar is, niet voor
de ostrea], movent solum seipsa motu dilatationis et constrictionis, ut
ostrea, parum excedentia motum plantae". Summa I, Q XVIII, art. 3.
Hoe volmaakter de zintuigen zijn, welke zij bezitten, des te volmaak-
ter is ook de beweging. Want die levende wezens, welke slechts tastzin
hebben, bewegen zich slechts door uitzetting en inkrimping, zooals de
oesters, en staan in hunne bewegingen niet veel hooger dan de planten.