Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
204-
en onweerstaanbare neiging om te slaan en te verbrijzelen.
Terwijl ze kalm daar zit, werpt ze eensklaps wat zich onder
haar bereik bevindt op den grond of slingert het de menschen
naar het hoofd; eens wierp ze eene flesch naar het hoofd
eener dame, die haar niet dan goed gedaan had, en van wie
ze zelfs veel hield. Heeft ze iets van dien aard gedaan, dan
begint ze te weenen en vraagt om verschooning. Een ander
maal wierp ze, terwijl ze buiten wandelde, haar dochtertje
van 14 maanden, dat ze op den arm droeg, tegen den grond;
het kind viel gelukkig in een bos hooi en kreeg geen letsel.
Zij weet niet, waarom ze zoo doet, en betreurt wat ze
gedaan heeft; zij kan zich niet verklaren, waarom zij tracht
kwaad te doen aan personen, waarvan ze houdt".
Feiten van dien aard zijn, zooals Dr. Ladame zegt, wel
geschikt om het oordeel van iemand, die ze niet van nabij
kent, op een dwaalspoor te brengen.
Gelukkigerwijze zijn ze vooreerst niet zeer talrijk en zijn
ze vervolgens het uitvloeisel van eene ziekte der hersenen, die
meestal reeds te voren kenbaar is geworden, of, in enkele
gevallen, zich later duidelijk genoeg openbaart. Dikwijls gebeurt
het zelfs, dat de patienten den aanval als eene nachtmerrie
voelen aankomen en zich tegen zich zeiven weten te bescher-
men of hulp bij anderen zoeken. Zonder twijfel blijft in deze
gevallen eene vergissing mogelijk; maar als regel mag men
toch gerustelijk aannemen, dat men den zieke van den mis-
dadiger kan onderscheiden.
Wij hebben hier met eene degeneratie-psychose te doen,
eene zielsziekte, welke vooral groeit op een voorbeschikten
bodem, d. w. z. in hersenen, die van de geboorte reeds zwak
en ziekelijk waren of, en wij vestigen hier de aandacht op,
in hersenen, die door al te groote inspanning of door uit-
spattingen van allerlei aard verzwakt zijn
Is het zenuwstelsel door uitspattingen verzwakt en ontredderd, dan