Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
203-
werp hebben. Komen zulke gedachten bij een mensch van ge-
zonde hersenen op, dan veroorzaken ze hem weinig of geen
hinder ; hij zet ze eenvoudig op zijde door zijne aandacht op
iets anders te vestigen En blijft in weerwil daarvan de ge-
dachte somtijds eenigen tijd hangen, dan zal 't hem wel eenigs-
zins hinderen maar hem verder noch verontrusten noch tot;
eenige handeling brengen Zijn daarentegen de hersenen niet
normaal en is het zenuwstelsel geschokt, dan „dringt zich die
gedachte aan den geest op en veroorzaakt eene pijnlijke angst-
valligheid .... de dwangvoorstelling is tyrannisch vasthoudend
en de .smart is dikwijls zoo groot, dat zij den wil overmees-
tert' "), daardoor n.l. dat zij het verstand tot één denkbeeld
beperkt en derhalve eene keuze belet of bemoeilijkt.
De mensch kan zoodanig door een denkbeeld bezeten worden
(obsédé), daardoor in zulke opgewondenheid geraken, dat hij
het meesterschap over zijne gedachten en bijgevolg over zijne
handeling verliest en op die wijze de misdaad bedrijft, welke
hem in het hoofd is gekomen. Op de handeling volgt dan eene
ontspanning; 't is hem te moede, alsof hij van een zwaren
last plotseling ontheven is. Tegelijkertijd echter is het terug-
keerend bewustzijn de oorzaak, dat hij inziet, wat hij gedaan
heeft en spijt gevoelt over het gebeurde.
Het is zelfs mogelijk, dat hij, die de daad bedrijft, weet,
dat zijne handeling verkeerd is en ook daaraan blijft denken;
de handeling wordt in dat geval gedaan, omdat de zieke in
den waan verkeert, dat hij onmogelijk anders kan. Een enkel
voorbeeld tot opheldering :
„G... B..., 28 jaren oud, heeft eene plotseling opkomende
') Men denke hier aan de vloekwoorden, die aan sommige vrome
zielen gedurende het gebed in den geest en op de lippen komen.
') Bekoringen zijn vaak van denzelfden aard.
liapport van Dr. Mangan: Actes, p. 153.
Actes, p. 155.