Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
199-
Dr. Cuylits en prof. Masoin van Leuven teekenden op
deugdelijke gronden tegen deze uitspraak protest aan. Beiden
halen het getuigenis aan van den psychiater v. Kraft—Ebing
en verklaren met hem ,dat er zeer duidelijke verschillen tus-
schen den misdadiger en den krankzinnige" bestaan. Wij
laten het woord aan prof. Masoin:
,De krankzinnige handelt uit onweerstaanbare aandrift, dik-
wijls zelfs zonder een bepaald slachtoffer uit te kiezen; hij
bedrijft het kwaad zonder er belang hij te hebben; hij doodt
om te dooden, steelt om te stelen, zonder voordeel er van te
hebben en zonder het noodig te hebben; de misdadiger heeft
daarentegen een doel, handelt uit eigenbelang, uit hebzucht,
wraak of drift; hij zoekt eene behoefte te bevredigen, zooals
Dr. Dallemagne het uitdrukt Is de misdaad volbracht, dan
zoekt de misdadiger zich te verschuilen, terwijl de krankzinnige
zich zonder erg laat vatten.
De krankzinnige beraamt zijn plan alleen en voert het alleen
uit; de misdadiger heeft handlangers en eene vereeniging van
boosdoeners is een zeer alledaagsch verschijnsel. Na de daad
komt er bij den krankzinnige als het ware eene ontspanning;
het is hem te moede alsof hij van iets ontlast was, en hij
wordt kalm — eene kalmte zonder spijt, zonder berouw, en
dikwijls zonder bewustzijn van wat hij gedaan heeft."
Voegt men nog hierbij, dat bij den krankzinnige het gemis
aan oordeel en de storingen in het bewustzijn, op ander gebied
dan dat der misdaad, duidelijk zijn en dat men de oorzaak
van zijn geestestoestand, hetzij in een erfelijken aanleg, hetzij
in eene ziekte of verwonding, kan opsporen en achterhalen,
terwijl ook de overgang van den normalen toestand tot de
krankzinnigheid meestal uiterlijk waarneembaar is, dan dunkt
') p. 248 en p. 279.
') Er staat: -besoin nutritif, génésique ou cérébral"-