Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
198-
moeder reeds zenuwzwak is, aan alcoholismus lijdt of allerlei
ellende moet verduren, zijn even zoo vele oorzaken welke
degeneratieteekenen bij de vleet voortbrengen.
Daar nu gewoonlijk de misdaad niet in de paleizen woont,
noch in die huizen haar tenfen opslaat, waar welstand heerscht
en aan voedsel of comfort geen gebrek is, moet het niemand
verwonderen, dat men bij den misdadiger meer degeneratie-
teekenen vindt dan bij de normale menschen.'
De degeneratie-teekenen hangen volgens Dr. Cuylits, en
met hem zijn het velen eens, dikwijls van geheel andere oor-
zaken dan van hersenziekte af en staan dus met de misdaad
in hoegenaamd geen organisch verband. Geen wonder dan ook,
dat men in de wereld menschen vindt, die in weerwil van
alle degeneratie-teekenen doodeerlijk en braaf zijn, en dat er
schurken genoeg rondloopen, die in lichamelijk opzicht vol-
komen normaal zijn.
De redeneering van het Eapport zoude eindelijk ook dan
nog onjuist zijn, wanneer we èn het bestaan der merkteekenen
èn hun verband met eene of andere hersenziekte toegaven
het bewijs immers, dat die hersenziekte tevens krankzinnigheid
ten gevolge moest hebben, ware daarmee nog lang niet gele-
verd. Er zijn vaak genoeg storingen in de hersenen waarge-
nomen, welke niet op krankzinnigheid uitliepen.
Het Rapport stapt over de moeilijkheden, welke de eerste
bewering: ,Er bestaan in den misdadiger abnormale veranderin-
gen der hersenen, welke aan onze nasporingen ontsnappen', mee-
brengt, henen met de volgende, even gewaagde assertie: „Alle
pogingen die men in het werk heeft gesteld om te achter-
halen, of er een absoluut verschil bestaat tusschen den mis-
dadiger en den krankzinnige, of er een toetssteen is, waar-
door men beide kan onderscheiden, hebben tot geene uitkomst
geleid en zullen zulks nimmer doen'
') p. 35.