Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
197-
lichaamsdeelen verschillende en niet steeds dezelfde verande-
ringen ; dat is hetgeen wij degeneratie-teekenen noemen'.
In deze redeneering wordt, hetgeen wij gaarne met deug-
-delijke bewijzen gestaafd zagen, eenvoudig als bekende waarheid
■voorop gesteld: „zoo is het' en „ieder weet'. De vergelijking
met de verschijnselen bij typhus en longontsteking komt ons
geheel en al onnauwkeurig voor. De constante gelijktijdigheid
van longontsteking en blaasjes op de lippen, twee goed waar-
neembare zaken, geeft recht om tot een oorzakelijk verband te
besluiten, al kan men den samenhang niet waarnemen. Geheel
binders echter bij de degeneratie-teekenen en de moleculaire
verandering der hersenen; de eerste zijn alles behalve constant
■en de tweede wordt slechts verondersteld.
En als volgens Dr. Jelgersma „bij den grootsten misdadiger
elk anatomisch degeneratie-teeken kan ontbreken" dan kan
men aan de aanwezigheid dier teekenen toch geen groote
waarde toekennen.
Op eene andere onnauwkeurigheid in de redeneering wordt
door Dr. Cuylits gewezen:
„Hij [Dr. Jelgersma] tracht te doen uitkomen, dat de de-
generatie-teekenen dikwijlder bij den misdadiger, dan bij den
gezonde voorkomen; daarin zou de waarde dier teekenen lig-
gen. Deze grootere veelvuldigheid acht hij voldoende om te
besluiten, dat de toestand van den misdadiger een pathologische
is, evengoed als de ziektetoestand der krankzinnigen door
talrijke degeneratie-teekenen wordt aangegeven.
Wij maken hierop slechts ééne, maar zooals wij meenen
afdoende, aanmerking en wel deze: de meeste dier physische
ienteekenen zijn van rachitischen oorsprong; slechte voeding,
■onvoldoende luchtverversching, zwangerschap, wanneer de
'} Inleidend noord.