Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
196-
de uitstekende jukbeenderen, de zware kaken enz., en dat hij'
op een getal van 5000 misdadigers slechts 16°/o kon vinden,
waarbij eenige, en slechts 3"/o, waarbij aMe degeneratieteekenen,
voorkwamen Ook Dr. Cuylits, die aan 't hoofd staat van
het krankzinnigengesticht te Evere, had de natuurlijke ken-
teekenen voor den geboren misdadiger van Dr. Jelgersma nog
niet kunnen vinden Het feit overigens, dat het Lombro-
sisme in de wetenschap uitgediend heeft, o. a. omdat men-
met de degeneratie-teekenen, die hij atavismen noemt, niet
overweg kon, is wel voldoende om de onwaarde dier stigmata
voor elke andere theorie in het licht te stellen.
Indien wij echter ook al wilden toegeven, dat een misda-
diger meer kans heeft hengselooren, zware kaken enz. te be-
zitten dan een eerlijk man, dan blijven nog twee zaken te
doen: 1". aan te toonen, dat die wanstaltigheden van eene
hersenziekte afhangen en 2°. dat die hersenziekte krankzinnig-
heid moet veroorzaken.
De samenhang tusschen degeneratie-teekenen en krankzin-
nigheid wordt in het liapport als volgt besproken :
„De verandering in een orgaan brengt somtijds veranderin-
gen in verwijderde deelen van het organisme mede... Bij
acute meningitis en bij typhus vindt men kleine roode vlekken
op den buik. De longontsteking brengt het verschijnen van
kleine blaasjes op de lippen meê ... In al die gevallen ken-
nen wij zoowel de primaire, als de secundaire verandering, die
uit de eerste voortvloeit, maar wij weten hoegenaamd niets
omtrent den band, die beide samensnoert'.
Daarop volgt de bewering: „Zoo is het ook bij de7i geboren-
misdadiger. Ieder weet, dat de primaire verandering een gebrek
is in de moleculaire organisatie van de hersenen. Deze eerste
variatie blijft niet op zichzelve, maar veroorzaakt in andere
') Actes, p. 276. L. c. 2-11.