Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
van al die krachten eene uiterlijke misdaad begaan heeft, zie-
daar wat de statistiek met zekerheid kan zeggen.
Hoevele malen (altijd percentsgewijze) de mensch van het-
zelfde soort in dezelfde omstandigheden in de toekomst weer
een misdaad zal plegen — ziedaar wat men uit de statistiek
met min of meer waarschijnlijkheid kan besluiten. Dat deze of
die bepaalde persoon in de gegeven omstandigheden een mis-
drijf moet plegen - ziedaar wat de statistiek onmogelijk kan
bewijzen: alle logische samenhang tusschen het kunnen, zullen
van den eenen kant en het moeten van den anderen ontbreekt.
De statistiek kan ons wel leeren, waar eene verbetering
zoowel van de maatschappelijke omstandigheden als van den
persoon, gewenscht is — en voor hare wenken dient men een
open oog te hebben ') — zij bewijst niet en kan niet bewij-
zen, dat de mensch geen vrijen wil heeft. Elk persoonlijk ge-
weten is daar om die bewering te logenstraffen.
de misdadiger geex krankzinnige.
Bij het neerschrijven van dit opschrift hebben wij de gewone
manier van spreken behouden, ofschoon het juister geweest
ware te vragen: is elke misdadiger een krankzinnige ? Niemand
twijfelt er immers aan, dat krankzinnigen dingen kunnen doen,
die in zich zelve eene misdaad zijn, ofschoon ze hem, die ze
bedrijft, niet toegerekend kunnen worden, en iedereen weet
tevens, dat bij den eenen de krankzinnigheid reeds erkend is,
vóórdat hij een misdrijf pleegt, terwijl bij den anderen de
ziekte slechts na de misdadige handeling wordt waargenomen.
Ieder zal verder gaarne toegeven, dat het in sommige (wij
■) Het „open oog" moet echter eerst en vooral de vertrouwbaarheid
der statistiek onderzoeken. Iemand, die handig is, kan de statistische
tabellen gemakkelijk zoo inrichten, dat zij alles bewijzen, wat hij gaarne
had. Wij zouden op vele tabellen iets af te dingen hebben, maar voor
onze studie deed het niets ter zake af.
12