Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
192-
factor bij de misdaad in aanmerking neemt, dunkt ons het
beste in overeenstemming met de natuur van den mensch, die
eene sociale persoonlijkheid („anirnal sociale") is — mits dat
men ze uitdrukke als volgt: de erfelijk verki-egene of verwor-
ven persoonlijkheid en de maatschappelijke omstandigheden
geven aanleiding tot, maar zijn geene oorzaak van de misdaad.
De eigenlijke oorzaak kan, bij gezond-zinnige menschen, slechts
de vrije wil zijn.
De mensch, die zijne geestvermogens bezit, handelt volgens
een doel; dat doel schijnt hem echter zoo te zijn als hij zelve,
én tengevolge van zijne natuur én tengevolge van zijne gesteld-
heid, gestemd is. Vandaar dat én persoon én omstandigheden
het hare er toe bij brengen om dat doel in een zeker dag-
licht te stellen, m. a. w. natuur en omstandigheden doen den
mensch zinnelijk naar iets overhellen, of maken hem op zinnelijke
wijze van iets afkeerig. Het doel van den mensch is tevens het
bereiken van iets, wat voor hem persoonlijk een goed is.
Daaruit volgt, dat natuur en omstandigheden hem nu dit,
dan dat als goed zullen voorspiegelen, zoodat de kans voor
sommige daden op 't eene oogenblik gunstiger zal staan dan
op 't andere.
Lijdt hij gebrek, dan zal hij meer getrokken worden naar het
bezit van voedsel; is de wijn goedkoop, dan zal hem een dronk
een bereikbaar genoegen voorkomen — de kansen in 't eene
geval voor diefstal, in 't andere voor dronkenschap met de
gevolgen worden grooter. Voegt zich hierbij nog de invloed
van 't voorbeeld, de opleiding, terwijl het gemis eener goede
opvoeding oorzaak is, dat dé teugels, die den mensch weer-
houden, niet straf aangetrokken zijn, dan is het „nitimur in
vetitum' zeker met kracht in dien mensch werkzaam, en hij
zal wellicht toegeven aan dien drang. En hoeveel malen in 't
verleden (percentsgewijze berekend) de mensch onder den invloed
') Wij streven naar het verbodene.