Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
190-
de meest verschillende bronnen ontleend zijn. Het is dus geen
werkelijke type. Zelfs wanneer wij toegeven, dat de type voor-
komt, moet men nog zeggen, dat zij slechts in de minderheid
der misdadigers verwezenlijkt wordt (40 "/o); men moet haar
dus verwerpen.
2". Om een type „misdadiger" samen te stellen, moet men
een even groot aantal misdadigers als niet-misdadigers uitkiezen,
niet slechts in dezelfde streek (localité) maar ook in dezelfde
maatschappelijke klas van menschen.
3". De verdeeling der menschen in misdadigers en niet-
misdadigers is willekeurig, want niets bewijst, dat een mensch,
die geene rechterlijke veroordeeling te zijnen laste heeft, een
braaf mensch is.
4°. Sommige misdadigers behooren onder het ressort der
pathologie; zij hebben talrijke teekenen van ontaarding, maar
zij vormen geen afzonderlijke klasse in de familie der „degé-
Daarenboven, en hiermede nemen wij van Lombroso afscheid,
ontbreekt elk, maar ook elk onderzoek, wat licht kan brengen
in de vraag: als al de degeneratie-teekenen toegegeven wor-
den, zijn zij dan het gevolg van de misdaad of de oorzaal-, of
beter, welk verband bestaat er tusschen de degeneratie-teeke-
nen en de misdaad?
de misdadiger geen sociaal produkt.
De tweede groep der criminalisten, die wij de sociologische
willen noemen, telt weinig aanhangers. Slechts weinigen wil-
len, „den persoon," die de misdaad bedrijft, als eene grootheid
beschouwen, die men kan verwaarloozen. En terecht: want,
laat de invloed van het maatschappelijk milieu zoo groot zijn
als men verkiest, die invloed werkt op personen van verschil-
lenden aard en verschillende gesteldheid en moet dus, ook