Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
188-
vast. De tweede vooral is een meesterstuk van moderne posi-
tieve wetenschap.
De mensch stamt van het dier af.
De oer- mensch was dus nog half dier.
Er zijn thans half dierlijke wilden.
Dus zijn die wilden op den oer-menschelijken trap van ont-
wikkeling blijven staan.
In deze redeneering wordt — ook al geven we al de rest
toe ') — één gewichtig punt vergeten.
De thans levende wilde volkeren n.l. zijn, wijl ze als van
geiyktijdigen oorsprong met de beschaafde moeten beschouwd
worden, door eene lange periode van hunne eerste kindsheid
gescheiden.
Omtrent die periode weten wij niets; wij kunnen dus,wan-
neer we niet verder willen springen dan de stok der feiten
lang is, evenmin zeggen, dat zij op den oer-menschelijken lagen
trap zijn blijven staan, als dat zij eene oorspronkelijke bescha-
ving verloren hebben. Mutatis mutandis past deze redeneering
ook op de dusgenaamde oudste m en schenrassen in Europa en
Amerika.
Eene positieve wetenschap doet dus verstandig met den oer-
mensch buiten 't geding te laten.
Blijft nog de derde stelling: het kind lijkt op den wilde en
•op den oer-mensch.
Laten we hier den hypothetischen oer-mensch buiten sprake,
dan kunnen wij deze stelling gedeeltelijk toegeven. De reden,
waarom wij dit doen, is echter eene geheel andere dan die der
Darwinisten.
Beiden, de wilde en het kind, hebben niet den schat van
kennis en ervaring, welke de ontwikkelde en beschaafde
mensch bezit, tot hunne beschikking, en het kan zijn, dat
beider kennis op eenzelfde punt gebrekkig is. Daar in alle
') Dat we zulks niet toegeven, hebben we vroeger gezegd.