Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
185-
.„De misdaad is vooral een zedelijk verschijnsel, er bestaat
geene misdaad zonder schuld", toonde door een handig geko-
zen voorbeeld, dat de begrippen van sommige criminalisten
onvoldoende waren voor een goede regeling van het straf-
recht, en kon na dat alles onder instemmend applaus bewe-
ren: „Zulk eene stelling kan niet met onze beginselen over-
eenstemmen; ik zeg onze beginselen, want de instemming
waarmede, gij mijne rede begroet, toont, dat het weinig
scheelt, of wij zijn het met elkander eens"
Dat het bij velen meenens was met die instemming, blijkt
wel daaruit, dat meer dat één spreker later op de woorden
van de Baets terugkwam. Zoo o. a. Houzé (prof. te Brussel:
Hij (de E. H. de Baets) heeft zich niet opgesloten binnen de
grenzen van den vrijen wil en de verantwoordelijkheid; wij
staan op de twee oevers van een stroom, hij op den rechter-
en wij op den linkeroever. De Heer de Baets heeft tusschen
ons eene brug gelegd; ik ben daar zeer méde in mijn schik
en ik wensch er hem geluk mede. Deze toenadering zal eene
der voornaamste lessen zijn, welke ons gegeven worden en tot
eer van het congres strekken"
De brug, waarvan de Brusselsche professor spreekt, heeft
balken uit Stagira, planken uit Hippone en is door den
H. Thomas opnieuw nagezien en versterkt. Zij draagt het
opschrift: „Invloed maar geen dwang".
de misdadiger geen atavistisch ver.schi.insel.
Indien er uit de akten van het congres iets daghelder blijkt,
dan is het wel, dat Lombroso uitgediend heeft. „Het schijnt,
dat Lombroso's type „misdadiger" op sterven ligt" zegt
Masoin Het „atavisme, sauvagisme en infantilisme" zijn
trouwens nooit iets anders geweest dan hypothesen in de lucht.
>) O. c. p. 284. O. C. 278.