Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
182-
oude waarheden'.
Ons oordeel over al deze theorieën kunnen wij, voor zoo-
verre er van beginselen sprake is, uitdrukken door de bekende
spreekwijze: het ware is niet nieuw en het nieuwe is niet
waar. Om alle misverstand te voorkomen, herhalen wij „voor
zooverre er van beginselen sprake is". In onze vorige artikelen
hebben wij duidelijk getoond, dat wij het goede, dat de nieu-
were wetenschappen ons bieden, gaarne erkennen en dankbaar
aanvaarden ; dit hojDen wij te blijven doen, maar wij achten
ons daarom niet verplicht alle gevolgtrekkingen aan te nemen
en alle hypothesen als waarheid te beschouwen, vooral däär
niet, waar de medici en psychiaters het terrein der ervaring
verlaten en zich op het gebied der metaphysica begeven.
Het ware in de vermelde theorieën is niet nieuw. Wij ver-
wijzen den lezer naar de vorige hoofdstukken, welke de be-
wijzen voor dit gedeelte van ons oordeel bevatten. Daar toonden
wij aan, dat de scholastieke wijsbegeerte — die haar grondslagen
aan de eeuwen vóór haar en ten deele aan Aristoteles ontleent —
den invloed, dien het lichaam op de gedachte door het zinnelijk
beeld, op den wil door de driften uitoefent, zeer goed kent,
en dat de geleerden der middeleeuwen, lang vóór de moder-
nen, de erfelijkheid naar waarde wisten te schatten en de
krankzinnigheid juist beoordeelden. En waar van het lichaam
gesproken wordt, daar zijn al die omstandigheden mede inbe-
grepen, welke op het lichaam inwerken — klimaat, voedsel,
omgeving enz. De geheele oude school weet, dat driften de
schuld kunnen verminderen of geheel opheffen, dat, waar het
verstand in de banden der krankzinnigheid bekneld ligt — en
de oorzaak der krankzinnigheid is eene lichamelijke — de wil
niet vrij kan zijn, en zij zegt het klaar genoeg om elke mis-
vatting onmogelijk te maken. Met even groote beslistheid wei-
gert zij echter het woord invloed door dwang te vervangen :
m. a. w. toe te geven, dat ook bij den niet-krankzinnige vrije