Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
180-
ming van den misdadiger toekennen. Tot hen, dunkt ons, be-
hoort zoowel F. v. Liszt, als de russische Dimitri Drill, die
beiden op het jongste anthropologisch congres te Brussel, de
eerste over ,les applications de l'anthropologie criminelle,' de
tweede over ,les principes fondamentaux de l'école d'anthro-
pologie criminelle' rapport uitbrachten. We haalden reeds de
woorden van v. Liszt aan en geven daarom hier slechts de
hoofdzaak uit het rapport van Drill:
,De criminalistische school erkent in de misdaad het produkt
van twee faktoren, van twee invloeden, die op elkander wer-
ken; ten eerste de persoonlijke eigenaardigheden, die uit de
natuur of de psycho-physische organisatie van den misdadiger
voortspruiten en — evenals bij alle andere menschen — den
grondslag van zijn karakter vormen; ten tweede de bijzondere
uiterlijke invloeden als : klimaat, bodem, maatschappelijke om-
geving. Terwijl zij hare meening op juiste gegevens steunt,
beschouwt de crimineele anthropologie den misdadiger als iemand,
die met eene min of meer ongelukkige, verarmde, ontredderde
(diséquilibrée) organisatie bedeeld is, eene organisatie die on-
volledig en ongeschikt is voor den strijd in de maatschappe-
lijke omgeving, waarin zij zich bevindt. Zulke organisatie, kan
in zoo ongunstige omstandigheden den strijd niet overeen-
komstig de wettelijk vastgestelde vormen voeren. Men moet
echter in aanmerking nemen dat de ongeschiktheid voor
den strijd meestal niet volstrekt, maar slechts betrekkelijk
genoemd mag worden en van zeer verschillende voorwaarden
afhangt.'
Als dubbelganger van den „geboren misdadiger' kennen de
aanhangers dezer school den „onverbeterlijke', den mensch,
wiens aangeboren organisatie zich in de omgeving, waarin hij
leeft, en de omstandigheden, waarin hij verkeert, zoo heeft
ontwikkeld, dat hij noodzakelijk misdaden zal bedrijven. Ware