Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
179-
statistische tabellen tevens het heicijs bevatten voor de stel-
ling: de misdadiger is een mensch, die door terugslag de
hebbelijkheden van het kind, den wilde, den oer-mensch, het
dier vertoont.
Naast Lombroso en zijne volgelingen staat de Fransche
school, die bij voorkeur den misdadiger beschouwt als een
product van den „bouillon de culture,'de maatschappij, waarin
hij opgroeit. „Er zijn in de misdaad twee factoren, een per-
soonlijke, waaraan ik weinig waarde hecht, en eene sociale,
die mij zeer belangrijk schijnt,' zegt Lacassagne, een der hoof-
den dier richting
IJe invloeden der omgeving doen zich in de hersenen gevoe-
len en storen het evenwicht. En : het cerebrale evenwicht is
de deugd .... heerscht er geen volmaakt evenwicht, dan heeft
men ondeugd, misdaad, opstand tegen den maatschappelijken
toestand' „l'équilibre cérébral constitue la vertu;.... s'il n'y
a pas d'équilibre parfait on se trouve en présence du vice, du
crime, de la révolte contre l'état social" Vandaar het
bekende woord: „Les sociétés ont les criminels qu'elles méri-
tent.' De maatschappij heeft de misdadigers, welke zij verdient.
De misdadiger is, volgens deze geleerden, niet, zooals Lom-
broso het wil, een atavistiscii verschijnsel, maar veeleer een
maatschappelijk misgewas, een atypisch mensch, een gedege-
nereerde, „un excrément social," zooals Tarde hem noemt, of
„un produit tératologique, un monstre, quelque chose comme
une tumeur maligne ou un parasite,'zooals Lacassagne zegt
Tusschen beide staan zij, die „elk wat wils" wenschen te bie-
den en daarom én aan de erfelijke hoedanigheden én aan de
werking van het „milieu social" een even groot deel in de vor-
') Actes etc. p. 2:39. ') T. a. p.
Laurent, Les habitués des prisons de Paris.