Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
178-
verworven persoonlijkheid van den schuldige en uitwendige
omstandigheden." (F, van Liszt, Rapport o. c.)
Over het verder verloop der ontwikkeling van den misdadi-
ger gaan de meeningen uit elkaar.
Leest men Lombroso's werk L'Uomo delinquente, Aan ia r&Bdis
uit de opschriften der hoofdstukken te zien, dat hij de Darwi-
nistisch-Haeckelsche richting volgt. De misdaad en de lagere
organismen; De misdaad en de prostitutie hij de wilden; De
zedelijke krankzinnigheid en de misdaad hij de kinderen; zie-
daar de eerste hoofdstukken van den Italiaanschen anthropro-
loog criminalist. Worstelt men echter zijn werk door dan
komt men tot de overtuiging, dat de schrijver er ook aan
gedacht heeft de misdaad, behalve als een product van het
atavismus, nog daarenboven als een aanval van epilepsie en
als een vorm van krankzinnigheid voor te stellen. De duide-
lijkheid wordt evenwel door deze veelzijdigheid niet gebaat.
Eene zaak staat echter bij Lombroso vast als een paal boven
water: er bestaat een geboren misdadiger (delinquente nato),
n. 1. zulk een mensch, die door erfelijkheid dusdanige organi-
satie heeft verkregen, dat hij onherroepelijk tot de misdaad
gedoemd is, onder welke omstandigheden hij ook zijn leven
moge slijten. Verder beweert Lombroso, dat zoo iemand aan
uiterlijke teekenen te herkennen is — maar op dit punt is
zijn boek weer zoo duidelijk, dat zijne volgelingen hem niet
best begrijpen. De eenen houden het er voor, dat de statistische
opgaven over haren, oogen, kaken, schedelanomalieën enz.
enz. niet anders bedoelen dan de herkenningsteekenen van den
misdadiger vast te stellen, terwijl anderen oordeelen, dat de
') Dat doorworstelen geschiedt met weerzin en wrevel, omdat eene
serie vieze teekeningen, die geheel en al onnoodig zijn, het werk illu-
streeren. De wetenschap was door eene aanduiding in korte woorden
even goed gediend. Dezelfde aanmerking geldt voor het werk van
Laurent.