Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
niet meer volmaakt hetzelfde als toen het voortgebracht werd.
Beide theorieën worden ook voor de ontwikkeling van den
mensch uit een of anderen diervorm geldig verklaard en als
grondslagen der antropologische criminalogie aangenomen.
Volgens beide kan het verstand van den mensch niet veel
anders zijn dan eene verfijnde zinnelijke kennis, moet de wil
een veredeld begeervermogen genoemd worden, en dankt de
zoogenaamde zedelijke zin of het zedelijk gevoel (sens moral)
zijn oorsprong aan de metamorphose van een of ander (egois-
tisch, ego-altruistisch, of sociaal) instinct.
Houdt men aan deze meening vast, dan dringt de logica
tot het ontkennen der menschelijke vrijheid. Men moge van
veranderlijkheid der soort spreken zooveel men wil, de waar-
heid van het , simile generat simile sibi' leidt tot de volgende
redeneering: de mensch is uit het dier ontwikkeld; — het
dier kent geene vrijheid, maar is aan de wet der noodzake-
lijkheid onderworpen; — ergo is ook het dier, dat Linnaeus
homo sapiens noemde, niet vrij. 't Is waar, zooals wij ze
neerschreven, vindt men de sluitrede niet, maar bijna alle
moderne criminalisten spreken van „ontwikkeling' en alle
komen daarin overeen, dat zij de vrijheid ontkennen.
Het zij geoorloofd eenige citaten als bewijs aan te halen.
,Het psychologische bestaan van den „sens wor«/" kan niet
ontkend worden, maar deze „zedelijke zin' wordt, evenals alle
gevoelens, c/eschapen ') door de ontwikkeling en overgeleverd
door de erfelijkheid." (Garofalo, o. c.)
„De anthropologische school heeft ten doel den misdadiger
in zijne misdaden, die zij als gewone en natuurlijke verschijnse-
len beschouwt, te bestudeeren." (Dimitri Drill, Rapport o. c.)
„Elk vergrijp is, evenals elke menschelijke handeling, het
noodzakelijk gevolg van twee factoren, n. 1. de aangeboren of
') Wij cursiveeren.
12