Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
175-
•de oorzaak kan toegeschreven worden, wanneer dat gevolg
werkelijk uit de oorzaak voortkomt, om 't even of die oorzaak
uit haar zelve is of op hare beurt wederom van eene andere
afhangt. Wij schrijven, en terecht, de vrucht aan de plant
toe, al is de plant uit het zaadje opgegroeid en al kon het
zaad niet kiemen zonder humus, vocht en zonneschijn. Zoo
ook voor den mensch. De krachten van geest en lichaam heeft
God hem onmiddellijk en middellijk geschonken, en de voor
elke daad noodzakelijke medewerking zal God hem niet ont-
houden .... maar de beschikking over zijne krachten en ver-
mogens heeft God hem gelaten, en daarin is de mensch vrij.
Op die wijze is de mensch de oorzaak zijner handelingen en
wel de vrije oorzaak, en daarom blijft de mensch voor zijne
daden aansprakelijk en verantwoordelijk. De mensch, getuige
zijn nadenken en overwegen en de goed- of afkeuring van
zijn geweten, heeft de keuze om zich tot 't een of ander te
bepalen, en 't is die keuze, welke zijn eigen werk is en voor
welke hij rekenplichtig is.
Voor de eigenlijke wilsact is de misdadiger slechts ver-
antwoordelijk voor God, maar voor de uiterlijke handeling kan
zich de verantwoordelijkheid voor de maatschappij, waartoe
de mensch behoort (Kerk of Staat) hierbij voegen. De burger-
lijke en de kerkelijke maatschappij moeten beide, elk in hare
sfeer, voor de instandhouding der openbare en zedelijke orde
zorgen, al is deze zorg voor beide slechts middel en niet eind-
doel en al zijn de redenen, waarom zij met deze zorg belast
zijn, voor de Ker-k andere dan voor den Staat. Beide maat-
schappijen hebben dus ook het recht den misdadiger, welke
deze orde door een openbaar misdrijf verstoort, hetzij dit
misdrijf de openbare zedelijkheid kwetst of de rechten van
derden aantast, ter verantwoording te roepen, te oordeelen en,
moet het zijn, te straffen. Elke misdaad, wetens en willens
bedreven, sluit dus altijd eene verantwoordelijkheid en eene
schuld in voor God en kan eene verantwoordelijkheid inslui-