Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
169-
oordeeling van de menschelijke daden, en 't is niet zeer we-
tenschappelijk, die kennis niet mede in eene argumentatie op
te nemen, omdat ze, wat enkele onderdeelen betreft, bij wil-
den volkomen heet te ontbreken.
Om misdadiger te zijn moet men tevens vrij zijn; vrijheid
moet er bestaan in de eerste en voornaamste plaats voor de
eigenlijke wilsact: de wil moet zich, om de uitdrukking der
scholastiek te bezigen, kunnen wenden tot iets of er zich van
kunnen afkeeren; de wil moet de richting, waarin hij zich
zal bewegen, vrijelijk kunnen kiezen.
De uiterlijke handeUng hangt, behalve van den wil, nog
van vele omstandigheden af, die haar kunnen verhinderen,
en de mogelijkheid bestaat evenzeer, dat iemand met lichame-
lijk geweld gedwongen wordt tot eene daad, die hij blijft
verafschuwen. In het eerste geval is hij, die wil maar niet
kan, werkelijk schuldig, in het tweede geval zal niemand hem
schuldig durven noemen. Al brengt nu de uiterlijke handeling
voor den misdadiger eene andere verantwoordelijkheid en
andere gevolgen mede en al staat het vast, dat de daad de
intensiteit van de wilsact verhoogt, zeker blijft het toch,
dat de eigenlijke schuld in de wilsact moet gezocht wor-
den. In dezen zin is het bekende versje waar: ,In dem Wil-
len liegt die Schuld, nicht in der That'. De wil is vrij, zoo-
lang de mensch in het bezit is zijner verstandelijke vermo-
gens en hij kan alleen door storing der geestvermogens ge-
kwetst of liever in zijne vrijheid belemmerd worden ,Volun-
tarium sequitur intellectum": de wil volgt het verstand,
zeiden de ouden. Waar het verstand het doen of laten kan
beschouwen, kan ook de wil zich wenden tot het een of
het ander.
Voor die vrijheid getuigen zoowel het overleg, het wikken
en wegen vóór de eigenlijke wilsact, als de voldoening of
') Vgl. de vorige hoofdstukken.