Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
ria totaal onbekende norm in zoo vele cellen onwerkzaam, of
latent blijft om niet dan in de kiemcellen actief te worden,
toont eene eenvoudige overweging aan, dat de kiemcel zooveel
moleculen als er voor Weissmanns theorie noodig zijn, niet kan
bezitten. Indien uit een kersenpit een boom groeit, die jaren
•en jaren kersen en kersenpitten voortbrengt dan moet de nu-
cleus der eerste kersenpit om aan elke pit ook maar ééne
molecule plasma te kunnen leveren een voorraad moleculen
bezeten hebben veel aanzienlijker dan de grootte der pit toe-
laat. Met de mogelijkheid, dat de twijgen van den eersten boom
■op wilde stammen geënt tot nieuwe boomen kunnen opgroeien
«n op hunne beurt weer kersenpitten kunnen leveren en aan den
eisch van Weissmann, dat ook de cellen uit welke de boom is
opgebouwd, haar deel van de moleculen van het nucleoplasma-
krijgen, is hierbij nog niet eens rekening gehouden
De plant, waarin we iets meer dan de aanwezigheid van
bloot physische of chemische krachten moeten erkennen, is
verder eene éénheid. Want zij groeit en bloeit en teelt voort
volgens een vasten typus, die, op zijn minst gedurende eenige
duizenden jaren, constant blijft; en tot de verwezenlijking van
dat ééne plan, dat de plant in haar zelve, schijnt te hebben,
werken, van de kiemcel te beginnen, alle deelen, die later uit
die eerste cel ontstaan, tegelijkertijd en elk op zijne wijze mede.
De wortel, die het voedsel opneemt en voortstuwt, de
bladeren, die den vochtstroom omhoog zuigen, het cambium-
weefsel, dat hout voortbrengt, het bladgroen, dat koolzuur
ontleedt, de bloem, die het zaad doet ontstaan, zij hebben
alle hunne eigene werking, maar werken alle tevens mede
') De theorie van Weissmann verschijnt in een nog vreemder licht
wanneer Tvy in aanmerking nemen, dat, volgens hem, elk zaad niet slechts
een deel van dat zaad, waaruit de plant is ontkiemd, moet bezitten maar
ook een deeltje onveranderd nucleoplasma van elk der stamouders in
■de opgaande lijn moet hebben. Wat zullen de graankorrels in den ouden
tijd een celkern bezeten hebben!