Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
167-
hetgeen hem goed is, en formuleert hij : „Het goede moet
gedaan en het kwade moet vermeden worden". Dit eerste
voorschrift der natuurwet kan aan niemand, die zijn verstand
ter beschikking heeft, onbekend zijn. Zoodra echter dit groote
grondbeginsel moet toegepast worden, rijst de vraag: is deze
of die handeling volgens de uitspraak mijner gezonde rede
goed of slecht? en beginnen de moeilijkheden der toepassing.
Wij zeggen „gezonde' of „rechte' rede, omdat het redelijk
karakter van den mensch eischt, dat hij het redelijk goede
betrachte en niet datgene, wat wel onder een of ander opzicht
goed is, maar volgens de uitspraak der rechte rede niet „goed"
mag genoemd worden.
Onder de toepassingen zijn er eenige, die zoozeer voor de
hand liggen ; onder de gevolgtrekkingen uit het „doe het
goede en laat het kwade' zijn er eenige, die zoo gemakkelijk
te maken zijn, dat elk gewoon menschenverstand ze onmid-
dellijk begrijpt en inziet. Onkunde is bij deze toepassingen
aan onwil te wijten. Van dien aard zijn in 't algemeen de
verplichtingen, die in de tien geboden vervat zijn, en in dien
zin zegt men, dat God de kennis dier geboden in 't hart der
menschen heeft gegrift.
Intusschen blijft daar, waar de omstandigheden van dien
aard zijn, dat het oordeel over wet en feit moeilijk wordt,
eene dwaling buiten de schuld der menschen, een valsch
geweten zonder schuld (de „conscientia invincibiliter erronea"
der theologen) mogelijk. Een wilde b. v. — wij moeten dit
voorbeeld kiezen om de kennis buiten te sluiten, welke in
eene beschaafde maatschappij, en vooral in eene christelijk-
beschaafde maatschappij, bij elkeen mag en moet verondersteld
worden — die zeer goed weet, dat hij een toevertrouwd pand
moet teruggeven, eene belofte moet houden, het Opperwezen
moet dienen, zich niet aan overspel mag plichtig maken,
zonder voldoende reden geen doodslag mag plegen, kan toch
buiten zijn schuld in den waan verkeeren, dat liegen geoor-