Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
164-
kwaad is, kan niet bestaan zonder dat hij, welke die daad
verricht, de verplichting heeft anders te handelen dan hij doet,
en eene verplichting kan wederom niet zijn zonder wet.
De eerste en hoogste oorzaak van elke wet, en de reden
van hare verplichtende kracht, kan niet anders dan in God
zelf gezocht worden.
Het gezond verstand kan zich, in weerwil van Büchner,
Moleschott e. t. q. niet met de eindige oneindigheid, de niet
noodzakelijke noodzakelijkheid eener eeuwige stof en eener
eeuwige kracht vereenigen; het blijft met eene gelukkige hard-
nekkigheid vasthouden aan het: „In den beginne schiep God
hemel en aarde' en de geheele schepping als eene vrije daad
van Gods almachtigen en alwijzen wil erkennen. Indien nu elk
stofdeeltje zijn wezen en zijne kracht aan den Schepper dankt,
dan zijn de vaste regels en normen, volgens welke de stof
werkzaam is, de wetten der natuur, het gevolg van Gods wil.
Ook de mensch is het werk van Gods handen, en indien er
wetten zijn, waaraan de mensch onderworpen is, zijn ook deze
door God gewild.
In 't algemeen zal vooreerst voor denmensch de wet bestaan
van te handelen volgens zijn natuur, evenals voor elk wezen
de handeling met den aard en de natuur overeenkomt.
Voor zooverre nu de stof deel heeft aan de samenstelling
van den mensch, is de mensch ook aan de wetten der stof
gebonden, werken die wetten in hem, evenals overal in 't heelal,
met noodzakelijkheid en kan hij zich daaraan niet onttrekken.
Maar in den mensch is de stof levend, en daarom gelden voor
hem verder de wetten, die het leven, het animale leven in "t
algemeen, beheerschen. Eindelijk en vooral is in den mensch
de stof levend door de redelijke ziel, is hij een redelijk schep-
sel Gods.
vorige artikelen reeds aangehaalde nverken van v. Krafft-Ebing, Grie-
singer, Kraepelin, Moll.